Hadis-i Serif

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141.

Hadis ve Dualar

Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in dualarından biri şöyleydi:

“Allahumme innî es’eluke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’s-selâmete min kulli ismin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’l-fevze bi’l-cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr.”

Manası:“Allah’ım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyiliklerden pay almayı, cehennemden kurtulup cennete girerek ebedi kurtuluşa ermeyi diliyorum.”~Hadis-i ŞerifHakim, el-Müstedrek, 1/525; Tirmizi, Vitir, 17; İbni Mace, İkame, 189
Translate »