Hadis-i Serif

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50.

Hadis ve Dualar

İmrân bin Husayn radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmrân’ın babası Husayn’a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmiştir:

“Allahumme elhimnî ruşdî ve eiznî min şerri nefsî.”

Manası:“Allah’ım! Gönlümü hakka, hidayete meylettir ve doğru yolda yürümeyi bana ilham et. Kötülüğe sevk eden duygularımın, arzu ve isteklerimin şerrinden beni koru.”~Hadis-i ŞerifTirmizi, Deavat, 70
Translate »