Hadis-i Serif

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Tirmizî, Birr, 3.

Hadis ve Dualar

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü ve keder anında dua edeceği zaman şöyle derdi:

“Lâ ilahe illallahu’l-azîmu’l-halîm. Lâ ilahe illallahu Rabbu’l-arşi’l-azîm. Lâ ilahe illallahu Rabbu’s-semâvâti ve Rabbu’l-ardı ve Rabbu’l-arşi’l-kerîm.”

Manası:“Sınırsız kudret ve azamet sahibi, kullarına karşı da son derece şefkatli, merhametli olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce hükümranlık tahtının sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabb’i, yerin Rabb’i ve muhteşem hükümranlık tahtının Rabb’i olan Allah’tan başka ilah yoktur.”~Hadis-i ŞerifBuhari, Deavat, 27; Müslim, Zikir, 83
Translate »